Dagens julklappstips 23/12

Det går inte att blunda för allt elände som sker runtom i världen just nu. Vi ser bilder av apatiska barn som har förlorat sina förälder i krig. Fler och fler familjer i Sverige har stora ekonomiska utmaningar och många barn drabbas.  Vi läser om Arktis som är rekordvarmt för årstiden då temperaturen har varit 20 grader högre än normalt. 

Ge bort ett bidrag i julklapp till ett välgörande ändamål som hjälper de många utsatta och drabbade människorna samt bidrar till en bättre värld. Alla bidrag – stora som små – är värdefulla.

Här kommer en lista på några av de organisationer som särskilt nu behöver vårt stöd .

LÄKARE UTAN GRÄNSER – en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

SOS BARNBYAR  SOS Barnbyar finns i 134 länder och landområden. De har byggt och driver barnbyar, skolor, yrkesskolor, sociala center, medicinkliniker och familjestärkande program över hela världen.

BRIS: För många barn kan julen vara den jobbigaste tiden på året.  Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja, mobilisera samhället och göra barns röster hörda.

NATURSKYDDSFÖRENINGEN
Sveriges största miljsorganisation som arbetar med att att påverka politiker, jagar miljöbovar och påverka lagstiftningen. Klimat, hav, skog, jordbruk och miljögifter är deras viktigaste arbetsområden.UNICEF -kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.


ALLA KVINNORS HUS:
 är en ideell och partipolitiskt obunden organisation med lång erfarenhet av att arbeta med våldsutsatta kvinnor och deras barn. De ger kostnadsfritt samtalsstöd, rådgivning och erbjuder skyddat boende. Dessutom verkar de för ökad kunskap och förändrade attityder genom information till skolor, myndigheter, politiker, media med flera.

RÖDA KORSET – arbetar för att ingen ska lämnas ensam i en katastrof. De står beredda att hjälpa världen över, året om, dygnet runt med hjälp av miljontals frivilliga. Var med och rädda liv – köp dina julklappar i vår gåvoshop.

GIVING PEOPLE –  arbetar med att förebygga och motverka ekonomisk utsatthet och barnfattigdom i Sverige. Organisationen arbetar med akut hjälp av mat och andra viktiga förnödenheter till barnfamiljer.

Världsnaturfonden WWF  – arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen.

STIFTELSEN FRIENDS – arbetar med att stoppa mobbning och diskriminering.

UNICEF –  kämpar för alla barns självklara rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda.

BARNCANCERFONDEN – 
ge bort ett bidrag som hjälper barncancerfonden fortsätta med den långsiktiga forskningen, stötta drabbade barn och deras familjer, och komma närmare en dröm om att utrota barncancer.

RÄDDA BARNEN – 
en organisation som kämpar för barnens rättigheter.

LOADING..